Bc. PAVEL VIDNER

TELEFON: 737 970 070
EMAIL: PAVEL.VID@SEZNAM.CZ

KDYŽ SE CHCE, TAK VŠECHNO JDE.

JÁ VĚŘÍM, ŽE KDE JE VŮLE, CESTA SE VŽDYCKY NAJDE. POMOHU VÁM KRÁČET K VAŠIM CÍLŮM
MNOHEM RYCHLEJI A EFEKTIVNĚJI. TAK CO, JSTE PŘIPRAVENI DÁT SI DO TĚLA?

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚŘENÍ

KONDIČNÍ TRENÉR A SPORTOVNÍ SPECIALISTA - VŠTVS PALESTRA
FITBOX INSTRUKTOR
WALKING INSTRUKTOR
ZDRAVOTNÍ TV
RELAXAČNÍ CVIČENÍ
FITNESS INSTRUKTOR
POWER PLATE LEVEL 1 (HOLMES PLACE)
SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽ
KONTROVERZNÍ FITNESS (HOLMES PLACE)